bg

Over regressie- en reïncarnatietherapeut Sharon van de Pas

Therapeut Sharon van de Pas - Reïncarnatie- en regressietherapie Hoofddorp [ For English see further below ]

Wie ben ik

Ik ben Sharon van de Pas en ik ben reïncarnatietherapeut, ook wel trauma- en regressietherapeut genoemd. Daarnaast woon ik met veel plezier in Haarlem.

Mijn werk als therapeut

Met veel liefde en passie help ik mensen graag op weg door middel van de sessies. Als therapeut richt ik mijn aandacht op de belevingswereld van de cliënt zodat er een veilige en vertrouwde samenwerking kan plaatsvinden door de juiste aansluiting te vinden. Het is mijn doel om diepe overtuigingen van de cliënt zichtbaar te maken. Door het therapieproces aan te gaan ontstaat er een uitwisseling van energie- en kennisoverdracht. Zo ondersteun ik de cliënt tijdens het proces door deze terug te laten keren naar bepaalde herbelevingsgebieden zoals bijvoorbeeld: ‘innerlijk kind werk of vorig levens’ om zo alsnog onverwerkte ervaringen en trauma’s te kunnen verwerken. Dit doe ik bijvoorbeeld door overzicht te creëren, en goed te luisteren. Ik ga aan de slag met hetgeen de cliënt vanuit zijn eigen ervaring vertelt zodat er weer ruimte en vertrouwen ontstaat in de individuele eigen kracht van de cliënt.

Wat is regressie- en reïncarnatietherapie

Regressie- en reïncarnatietherapie is een effectieve vorm van traumatherapie. Bij deze therapievorm wordt er in het algemeen vanuit gegaan dat de mensen over een ziel beschikken, en dat de mogelijkheid bestaat dat iemand meerdere levens heeft doorgemaakt. Een traumatische ervaring kan zich zowel in het huidige leven als in vorige levens hebben voorgedaan. En deze ervaringen kunnen ook doorwerken in het huidige leven. Tijdens de therapiesessies ga je in een lichte trance in regressie (terug) naar bepaalde herbelevingsgebieden. Deze vorm van therapie onderscheid zich van andere therapievormen omdat er veel aandacht is voor lichaamssensaties en lichaamswerk. Dit heet ook wel de ‘somatic experience’ waarbij bepaalde bewegingen en handelingen worden afgemaakt die tijdens het trauma niet konden worden afgemaakt. Sensaties zijn de taal van ons lichaam, en het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van gebeurtenissen. Tijdens het ontstaan van een trauma is namelijk het omgekeerde gebeurd: Er is verdringing en ontkenning van de waarheid ontstaan en het bewustzijn wordt als het ware opgedeeld in stukjes: een deel bewaard herinneringen aan het trauma, en het andere deel niet, dit heet ook wel dissociatie en is een strategie om deze nare herinneringen uit de weg te gaan en om de pijn niet te voelen. Tijdens de therapie is het doel om het herstellend vermogen van de cliënt aan te spreken en zo de authentieke kracht te herstellen door dat wat niet gevoeld mocht worden (om te overleven) weer te voelen.

Er zijn op celniveau blokkades in het energiesysteem en het zenuwstelsel van de persoon ontstaan doordat er shock (bevriezingstoestand) optreed schakelt het lichaam over naar de overlevingsstand waardoor bepaalde delen (voelen en lichamelijke sensaties) worden uitgeschakeld om ons te beschermen. Elke sessie duurt 1,5 a 2 uur. Het eerste consult is een intake

Eigen ervaringen met trauma en shock

Toen ik 17 jaar was heb ik van heel dichtbij geweld meegemaakt. Ik raakte getraumatiseerd en in shock nadat ik een gewapende overval meemaakte terwijl ik aan het werk was bij mijn bijbaan van destijds.

Mijn wereld stond toen letterlijk even stil en mijn dierlijke instincten namen mijn zintuigen over. Mede doordat ik deze ervaring heb meegemaakt weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om in een veilige, vertrouwde omgeving aan zelfheling te kunnen werken. Ik gun deze helende ervaring graag aan mijn medemens en help anderen graag om weer in hun authentieke kracht te komen staan.


My introduction in English

My Name is Sharon and i’m a past live therapist. I live in Haarlem. During my sessions I gently guide my cliënts to release negative emotions and belief systems.

If the cause of a problem can't be found in the current life, we may need to go back further in time to a past life. Past life regression is a gentle form of hypnotherapy which takes an individual back through time to their previous lives or incarnations by accessing memories and experiences that are normally hidden in their subconscious mind. During the therapy i also use a method called ‘the somatic experiencing’ aimed at relieving the symptoms of post-traumatic stress disorder and other mental and physical trauma- related health problems by focusing on the client's perceived body sensations.

During trauma a persons consciousness can split up in different parts, one part that remembers the trauma and the other part that doesn’t remember it, this is called dissociation . It’s a survival mechanism to stop feeling the pain of the trauma and the shock. During the Past Live Therapy Sessions the goal is to address the restorative capacity of the cliënt and to restore the authentic power of the cliënt to make him feel what should not be felt (to survive) the trauma. This form of therapy is for everybody who is ready to explore there subconscious mind. Each session takes 1,5 to 2 hours. First we do an intake to get to know eachother.

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact